Elk jaar stelt de gemeente waar je woont de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van je woning vast. Ze doet dit onder andere op basis van een computerberekening of een taxatierapport. De beschikking van de WOZ-waarde is een jaar geldig en heeft als peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde, dan kun je een bezwaar Bezwaar WOZ indienen. Het is daarbij van belang dat je aangeeft op basis waarvan je de ingeschatte WOZ-waarde te hoog vindt. Het bezwaar dient binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking te zijn ingediend. De gemeente moet hier vervolgens in hetzelfde kalenderjaar op reageren.   

Waarom zou je bezwaar maken?

De jaarlijks ingeschatte WOZ-waarde heeft direct invloed op de gemeentelijke belastingen die je betaalt. Denk bijvoorbeeld aan het eigenwoningforfait, waterschapsbelasting en erfbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde is, des te meer belastingen je afdraagt. Mocht je bezwaar WOZ worden gehonoreerd door de gemeente, dan kun je zomaar 250 – 300 euro besparen. Veel mensen vinden het echter te veel moeite om bezwaar te maken of gaan er vanuit dat dit überhaupt geen zin heeft. Daarbij is er nog steeds een grote groep mensen die niet eens weet dat een bezwaar WOZ mogelijk is. En dat is jammer, want veel ingediende bezwaren worden gehonoreerd, met flinke kostenbesparingen tot gevolg. Het loont dus zeker de moeite om een bezwaar WOZ in te dienen, mits je hier gegronde redenen voor hebt.   

Wanneer kan een bezwaar succesvol zijn?

Vanzelfsprekend dien je met goede argumenten richting de gemeente te komen, voordat je bezwaar eventueel wordt gehonoreerd. Enkele argumenten kunnen zijn:

  • Je badkamer of keuken is verouderd
  • Er is een ongunstig bestemmingsplan
  • Je huis wordt omgeven door windmolens
  • De kwaliteit van de buurt is achteruit gegaan
  • Je bent bezig (geweest) met een verbouwing
  • Er is achterstallig onderhoud in je woning.

Dit zijn allemaal zaken die een negatieve invloed hebben op de WOZ-waarde. Je betaalt hierdoor mogelijkerwijs teveel belasting. 

Je kunt van tevoren de WOZ-waarde opvragen via het WOZ waardeloket of via een taxatierapport de gemeente. Hiermee kun je al een inschatting maken van de juistheid van de waarde. In het taxatierapport staat beschreven hoe de gemeente tot de waardebepaling is gekomen. Daarbij sturen de meeste gemeenten het rapport mee met de jaarlijkse WOZ waardebeschikking. 

Cijfers uit de praktijk

Een kleine 8 miljoen Nederlanders ontvangen elk jaar een WOZ-beschikking. Nog geen 2% daarvan maakt daadwerkelijk gebruik van de mogelijkheid om een bezwaar WOZ in te dienen bij een te hoge WOZ-waarde. Echter: ruim de helft van de ingediende bezwaren wordt gegrond verklaard. Dit duidt er dus impliciet op dat Nederlandse woningbezitters jaarlijks veel te veel belasting betalen. Het kan dus zeer interessant zijn om bezwaar in te dienen wanneer je het gevoel hebt dat de ingeschatte WOZ-waarde te hoog is. De aanpassing van de WOZ-waarde is daarbij blijvend, dus ook in de komende jaren kun je veel geld besparen.