Wanneer je een woning koopt, wordt die na oplevering meestal direct aangepakt. Er wordt verbouwd, geklust, geschilderd of gerenoveerd. Daarna volgt het leukste deel, verhuizen en inrichten van de nieuwe plek. Als we eenmaal geïnstalleerd zijn, blijft de afwerking vaak achterwege en hebben we van klussen even onze buik vol. Onderhoud is hard nodig.

Een eigen woning blijft altijd geld kosten. Uiteraard wil je deze kosten zoveel mogelijk beperken. Daarom is het preventief onderhouden van je woning erg belangrijk. Met preventief en planmatig onderhoud kun je voorkomen dat je voor grote kosten komt te staan door schade of problemen. Onderhoud is het in een goede conditie houden of terugbrengen van je woning. Zonder onderhoud krijgt je woning te maken met veroudering en slijtage. Daardoor neemt de functionaliteit geleidelijk af en kan het wooncomfort niet meer worden gewaarborgd.

Met onderstaand overzicht hopen wij je te overtuigen van de noodzaak van preventief onderhoud en je tot uitvoeren ervan te motiveren.

Onderhoud aan het dak

Een van de grootste problemen die bij je woning kunnen ontstaan is een daklekkage. Controleer daarom jaarlijks het dak. Zorg dat pannen recht liggen en vervang kapotte en poreuze pannen. Vervang oude dakbedekking omdat deze bijzonder gevoelig voor lekkage is. Zet loodslabben vast. Maak minstens 2 x per jaar alle goten schoon. Kijk ook naar de staat van de dakgoot. Is deze nog waterdicht en kan het water na een fikse regenbui goed wegstromen richting regenpijp?

closeup photo of brown roof shingles

Zorg dat je vocht voor bent

Geef vocht geen kans. Als er eenmaal vocht in je woning zit, kan dat op termijn voor grote problemen zorgen, ook voor je gezondheid. Je kunt dit voorkomen door dagelijks goed te luchten. Zet ramen tenminste 15 minuten (wagenwijd) open en ventileer. Droog je was buiten of in de droger. Gebruik met koken altijd een afzuigkap. Zet de thermostaat nooit lager dan 15 graden. Heb je gedoucht? Droog natte tegels af en zet het badkamerraam open.

Schoorsteenvegen

Heb je een allesbrander of een open haard? Laat deze minstens 1 x per jaar door erkend bedrijf vegen. Hierdoor voorkom je schoorsteenbrand. Bovendien heb je bij een kachel die goed trekt, minder kans op roetvorming op je muren. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen ook, in geval van schade door schoorsteenbrand, vragen om de rekening van het schoorsteenvegen te overleggen. Stook alleen droog en schoon hout.

Schilderwerk

Door je schilderwerk up-to-date te houden zorg je niet alleen voor het behoud van je houten deuren, kozijnen en dakgoten, maar ziet je woning er ook een stuk verzorgder uit.

Maak je schilderwerk schoon met een vochtige doek en lauw water. Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen. Door het schoonmaken kom je vanzelf afbladderende verf en andere kritieke punten tegen. Krab naden en kale stukken af en voorzie ze van een reparatiemiddel met epoxy. Werk al je schilderwerk minstens 1 x per jaar bij.

Gevels

Ook de gevels van je woning zijn aan slijtage onderhevig, kunnen beschadigd en verontreinigd raken.

Het schoonmaken van stenen kun je zelf regelmatig uitvoeren. Laat het reinigen van voegen echter door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Slechte weersomstandigheden kunnen namelijk slijtage en beschadigingen aan de voegen veroorzaken. Hierdoor gaat de kwaliteit van gevel achteruit, evenals de aanblik van je woning. Controleer ook visueel op eventuele vochtplekken. Lekkende regenpijpen of vochtdoorslag kunnen de oorzaak zijn.

Onderhoud aan vloeren en houtwerk

Om niet verrast te worden door houtworm of boktor, is het zaak vloeren, balken en houten constructies van kelder tot zolder eens per jaar op ongedierte te controleren. Kleine gaatjes in het hout en hoopjes geelachtig boorstof wijzen vaak op dit ongedierte. Vergeet ook niet om meubels in de omgeving te controleren.

brown wooden wall mount rack

Schakel tijdig een specialist in, deze kleine knagers zijn in staat complete draagconstructies aan te tasten, met instortingsgevaar tot gevolg.

Onderhoud aan balkons, vloeren en constructies van beton

Controleer de staat van het beton om betonrot te voorkomen. Betonrot is schade aan gewapend beton. Doordat de wapening in het beton kan gaan roesten en uitzetten, zullen er scheuren of barsten in het beton ontstaan. Roestplekken en scheuren of afbrokkelend beton kunnen hier dus op duiden.

Wacht niet te lang met betonreparaties. Pak een dergelijk probleem direct aan door het inschakelen van een erkend bedrijf. Zo voorkom je op termijn hoge kosten en blijft de veiligheid in en rondom je woning gewaarborgd.