De kruipruimte is een essentieel onderdeel van iedere woning. Vanuit de kruipruimte is het onder meer mogelijk om waterleidingen af te sluiten, of deze te controleren op lekkages. Ook vochtschade, vaak het gevolg van optrekkend vocht, kan vanuit de kruipruimte herkend en aangepakt worden. Vaak is een kruipruimte ondiep, wat het lastig maakt om dergelijke werkzaamheden hier uit te voeren. In het bijzonder wanneer je enigszins claustrofobisch bent! Een kruipruimte uitdiepen is een van de opties die je in zo’n geval hebt. Het uitzuigen van de kruipruimte leidt ertoe dat deze aanzienlijk dieper wordt. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden die je hebt. 

Zelf een kruipruimte uitgraven onder je woning

Allereerst zou je kunnen overwegen om de kruipruimte zelf uit te graven. Vaak ligt er in de kruipruimte een dikke laag zand, die je met een schep weg zou kunnen werken. Houd er hierbij rekening mee, dat een schop vaak te groot is. Gebruik een kleine handschep om het zand weg te graven en in emmers af te voeren. Het gebruik van het zand in de tuin is onverstandig, omdat het zand uit de kruipruimte vervuild kan zijn met bouwafval. Denk bijvoorbeeld aan stukjes piepschuim, oude spijkers, enzovoorts. Het zand zal moeten worden afgevoerd naar een vuilstort. 

Zuigwagen inschakelen voor uitdiepen kruipruimte

Een goed alternatief voor het handmatig uitgraven van de kruipruimte, is het inschakelen van een zandzuiger. Hierbij komt een professionele partij langs, die de kruipruimte binnen een korte tijd schoon kan zuigen. Groot voordeel van het inschakelen van zo’n partij is het feit, dat je zelf geen omkijken meer hebt naar het afvoeren van het zand. Daarbij kan zo’n zuigwagen ook helpen, wanneer je de kruipruimte uit wilt graven tot een kelder.

Werkwijze bij een kruipruimte uitdiepen

Onderstaand vind je een beknopt overzicht van de stappen die doorlopen worden bij het uitgraven van de kruipruimte onder een woning

1.     De zuigwagen zal zo dicht mogelijk in de buurt van de kruipruimte onder je woning geparkeerd worden. 

2.     Er wordt een slang richting de kruipruimte gelegd, om hiermee het zand en overig vuil uit de kruipruimte op te kunnen zuigen. 

3.     Extra aandacht wordt besteed aan het wegzuigen van afval rond de riolering en leidingen die onder de vloer lopen. Zo worden deze weer goed bereikbaar voor werkzaamheden. 

4.     Zodra de kruipruimte leeggezogen is, zal eventueel achtergebleven vuil verwijderd worden. Zo laat men je woning schoon en opgeruimd achter! 

5.     De partij die de zuigwagen levert zorgt ook voor de afvoer van het opgezogen zand en bouwafval. Zo heb je hier zelf geen omkijken meer naar.